Wstęp

Staramy się zastosować zasadę: Verba volant, scripta manent, czyli słowa ulatują, pismo pozostaje. Poczynając od przełomu lat 2019/2020 byliśmy zapraszani przez redaktorów Polskiego Radia Koszalin do udziału w audycjach, gdyż obydwaj aktywnie uczestniczyliśmy w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Przywracania Pamięci ,,Kołobrzeg 80”, którego jesteśmy członkami założycielami. Sławek od wielu lat jest Wiceprezesem, a Edward od samego początku jest Sekretarzem. Przez ponad trzy lata uzbierało się czterdzieści audycji z naszym udziałem. W Sylwestra 2022 roku Sławek rzucił pomysł, abyśmy nasze wypowiedzi radiowe przelali na papier i wydali w formie książkowej. Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, jak trudne czeka nas zadanie. Okazało się, że jeżeli dosłownie przepisze się słowo mówione, to wówczas może to być niezrozumiałe. Mówiąc, stosujemy intonację, akcentujemy niektóre słowa, natomiast przepisując, elementów tych nie możemy przenieść na papier. Przy słowie mówionym powtórzenia są czymś naturalnym i służą zazwyczaj podkreśleniu istotnych dla mówiącego spraw. Po przepisaniu okazuje się to błędem językowym. Swobodna wypowiedź jest nieraz przeplatana dygresjami, których się dobrze słucha, ale źle wyglądają na papierze. W czasie audycji radiowych zdarzało się również, że niektóre zdania po przepisaniu wydają się być niedokończone, a wypowiedź przerwana bez żadnego powodu. Stanęliśmy więc przed poważnym problemem, czy przepisać audycje radiowe w sposób dosłowny, czy też należy dokonać drobnych modyfikacji stwierdzonych uchybień. Doszliśmy do zgodnego wniosku, że książka jest do czytania i musi się ją dobrze czytać, a więc należy wprowadzić niewielkie poprawki. 7 Oczywiście nie mogą one w żaden sposób zmieniać sensu wypowiedzi i intencji autora. Mamy nadzieję, że nam się to udało.

Polskie Radio Koszalin, realizowało audycje o współczesnej historii miasta i regionu, do których byliśmy zapraszani. Audycje odbywały się w różnym składzie personalnym. Najczęściej byli to autorzy Edward Stępień i Sławoj Kigina, ale ponadto w różnych konfiguracjach wypowiadali się Henryk Bieńkowski, Wojciech Czaplewski, Ryszard Czepulonis, Kazimierz Mirecki, a w jednym przypadku Mateusz Lipko. Tematyka tych rozmów była różnorodna. Redaktorzy nawiązywali do różnych rocznic, na przykład powstania i rejestracji Solidarności, wprowadzenia stanu wojennego, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta 3 Maja, upadku rządu Olszewskiego i innych. Było to zazwyczaj pretekstem nie tylko do opowiadania o tych zdarzeniach, ale również odnosiliśmy się do bieżących wydarzeń politycznych o znaczeniu ogólnopolskim bądź lokalnym. Naszym celem jako autorów jest szerzenie postaw patriotycznych i wiedzy o historii najnowszej. Cele te są zgodne z zadaniami, jakie stawia sobie nasze stowarzyszenie. Radio Koszalin stworzyło nam w tym zakresie komfortowe warunki, gdyż nasze wypowiedzi nie były w żaden sposób ograniczane. Nie zauważyliśmy też, aby jakakolwiek część naszych rozmów była wycinana, lub w inny sposób cenzurowana. Nie ulega wątpliwości, że pomiędzy sobą znacznie się różnimy, ale sądzimy, że jest to zaletą tych audycji, gdyż ścierają się różne poglądy. Podkreślić należy, że żaden z nas nie jest członkiem partii politycznej i nie wypowiadamy się w imieniu żadnej z nich. Prezentowane przez nas poglądy są wyrazem naszych autonomicznych przemyśleń i jesteśmy jak najdalsi od agitacji politycznej.

Wydając książkę ,,Rozmowy o Polsce” chcemy podziękować Polskiemu Radiu Koszalin za stworzenie platformy wymiany poglądów. Uważamy, że tego rodzaju zachowanie jest misją mediów publicznych, którą Polskie Radio Koszalin znakomicie wypełnia.

Serdeczne podziękowania składamy w szczególności korektorkom Wirginii Wiktorowicz-Stępień i Joannie Bogdańskiej oraz Karolinie Kowalczuk, bez których pracy i zaangażowania książka ta by nie powstała.

Edward Stępień Sławoj Kigina

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.