O Autorze

Edward Stępień – ur. Gawia Piaski, pow. Lida, absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 w Białogardzie i Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu.

W 1979 roku ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Prawa. Studiował w trybie studiów dziennych i indywidualnych pod kierunkiem prof. Mariana Cieślaka.

Prokurator w Prokuraturach Rejonowych w Płocku, Sierpcu i Kołobrzegu w okresie od 1979 do 1986.

Od 1986 roku radca prawny. Obsługiwał różne przedsiębiorstwa, na przykład Nordfish Foodmark Sp. z o.o. w Charzynie, spółdzielnie na przykład Spółdzielnię Transportu Wiejskiego w Kołobrzegu i Białogardzie, Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Ustroniu Morskim oraz urzędy, na przykład Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kołobrzegu, a także przedsiębiorców prywatnych w różnych branżach.

Od 1987 roku wpisany na listę adwokatów, a od 1994 roku wykonujący zawód adwokata w indywidualnej kancelarii.

Obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w kancelarii w Kołobrzegu.

Od 2005 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Maciejewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe w zakresie procesów politycznych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na terenie Pomorza Środkowego oraz w zakresie historii najnowszej Kołobrzegu.

Prezentowane artykuły i opracowania powstały w wyniku osobistej kwerendy materiałów archiwalnych znajdujących się w IPN w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie, jak również w oparciu o wywiady osobiście przeprowadzone przez autora.

Inicjator i założyciel w 2010 roku Stowarzyszenia Przywracania Pamięci ,,Kołobrzeg 80″, grupującego osoby o postawach patriotycznych i zaangażowanych w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Od początku Sekretarz tego stowarzyszenia.

Działacz sportowy koszykarskiej Kotwicy Kołobrzeg. Od 2014 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej klubu. Współzałożyciel w 2001 roku Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Zapasy Kołobrzeg”.

Od 2014 roku zajmuje się fotografią sportową i dokumentuje wszystkie mecze Kotwicy Kołobrzeg w koszykówce. W 2019 roku swoje prace pokazał na wystawie fotografii w Hali Milenium.