O Autorze

Edward Stępień – ur. Gawia Piaski, pow. Lida, absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 w Białogardzie i Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu.

W 1979 roku ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Prawa.

Prokurator w Prokuraturach Rejonowych w Płocku, Sierpcu i Kołobrzegu.

Od 1986 roku radca prawny, a od 1987 roku adwokat.

Obecnie prowadzi indywidualna praktykę adwokacką w kancelarii w Kołobrzegu.

Od 2005 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Maciejewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe w zakresie procesów politycznych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na terenie Pomorza Środkowego oraz w zakresie historii najnowszej Kołobrzegu.

Prezentowane artykuły i opracowania powstały w wyniku kwerendy materiałów archiwalnych znajdujących się w IPN w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie, jak również w oparciu o wywiady osobiście przeprowadzone przez autora.