Kościół w Dębicy i jego zabytki – dokumentacja fotograficzna.