30 rocznica utworzenia MKZ Kołobrzeg

W czasie prezentacji książki „Kołobrzeg – twierdza Solidarności” wyraziłem przekonanie, że należy podejmować różne działania, aby przywracać pa-mięć o najnowszej historii Kołobrzegu. Na spotkaniu tym przypominałem między innymi, że 28 września przypada 30 rocznica powołania Międzyzakładowe-go Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu. Promocja książki zaktywizowała dawnych opozycjonistów i na początku września zawiązali oni „Stowarzyszenie Przywracania Pamięci Kołobrzeg 80”. Pierwszą inicjatywą Stowarzyszenia było ufundowanie tablicy upamiętniającej 30. rocznicę powołania kołobrzeskiego MKZ-tu. Wśród członków Stowarzyszenia dyskusję wywołało miejsce zawieszenia tablicy pamiątkowej. MKZ Kołobrzeg powołano w czasie zebrania przedstawicieli kołobrzeskich zakładów pracy w Domu Marynarza przy ul. Sienkiewicza. Jednakże pierwsza siedziba mieściła się przy uli-cy Piastowskiej. Ostatecznie członkowie Stowarzyszenia uznali, że właściwym miejscem dla tablicy będzie budynek przy ulicy Piastowskiej.

Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpi w niedzielę 3 października 2010 r. o godzinie 11:30  przy ulicy Piastowskiej w Kołobrzegu po mszy świętej w bazylice.

Stowarzyszenie zaprasza na tę uroczystość wszystkich kołobrzeżan i przyjezdnych gości, którym bliskie sercu jest uczczenie tej doniosłej rocznicy. Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników tych historycznych wydarzeń, do których z powodu krótkich terminów nie byliśmy w stanie dotrzeć osobiście.
Dotychczas nie odnaleziono protokołu z owego burzliwego zebrania delegatów z 28 września 1980 roku i dlatego nie wiadomo dokładnie kto uczestniczył w tym pierwszym zgromadzeniu, na którym dokonano wyborów. Wiadomo, że delegatów było kilkudziesięciu, a „sala pękała w szwach”. Ścierały się różne poglądy, a w szczególności czy powoływać MKZ, czy też odstąpić od tworzenia ogólnomiejskiej organizacji związkowej. Zdecydowana większość delegatów opowiedziała się za powołaniem MKZ-tu na wzór Gdańska. W dwunastoosobowym Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim znaleźli się:


Tadeusz Balza – ur. 10 maja 1945 r. w Wilnie, syn Jana, z zawodu elektryk. Zatrudniony w Kombinacie Budowlanym Kołobrzeg (zdjęcie z akt SB).


Edmund Basa – ur. 3 stycznia 1933 r.w Korytnicy, powiat Busko, syn Jana. Zatrudniony w PPiUR „Barka” Kołobrzeg (zdjęcie z akt SB)

Ewa Bryl – ur. 10 stycznia 1936 r. w Janowej Dolinie, córka Zygmunta, z zawodu nauczycielka języka polskiego. Zatrudniona w Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy Piastowskiej w Kołobrzegu (zdjęcie udostępnione przez Ewę Bryl).


Kazimierz Buczacki – ur. 2 stycznia 1926 r. w Warszawie, syn Romana. Zatrudniony w Kołobrzeskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym (zdjęcie z akt SB).


Urszula Gozdur – ur. 17 grudnia 1953 r. w Kołobrzegu, córka Juliana. Zatrudniona w Przedsiębiorstwie Transportowo-Spedycyjnym Budownictwa „Transbud” w Kołobrzegu na stanowisku specjalisty ds. zatrudnienia (zdjęcie z akt SB).


Janusz Grudnik – ur. 8 lutego 1952 r. w Krakowie. Zatrudniony w Fabryce Podzespołów Radiowych  „Unitra Elwa” Kołobrzeg na stanowisku kierownika działu zaopatrzenia i kooperacji (zdjęcie udo-stępnione przez Janusza Grudnika).


Elżbieta Kminikowska – ur. 3 czerwca 1939 r. we wsi Krzyszkowiń, córka Franciszka. Zatrudniona w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu na stanowisku laborantki (zdjęcie z akt SB).


Janusz Kuziemkowski – ur. 29 czerwca 1946 r. w Buxtehnde, syn Grzegorza. Zatrudniony w PKP stacja Kołobrzeg na stanowisku spedytora przewozów towarowych (zdjęcie z akt SB).

Władysław Mikłasz – ur. 22 maja 1920 r. w Jodłówce, syn Antoniego. Zatrudniony w Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Kołobrzegu (w dokumentach wytworzonych przez SB figuruje nazwisko Mikłosz, zdjęcie z akt SB).


Piotr Pawłowski – ur. 25 czerwca 1955 r. w Gdańsku, syn Bernarda, z zawodu technik mechanik. Zatrudniony w PP Polska Żegluga Bałtycka Kołobrzeg na stanowisku samodzielnego pracownika ds. zaopatrzenia (zdjęcie udostępnione przez Piotra Pawłowskiego).


Wiktor Szostało – ur. 22 sierpnia 1952 r. w Paswolis, syn Bolesława. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kołobrzeski artysta działający w ramach Środowiskowej Rady Członków Związków Twórczych (zdjęcie udostępnione przez Pana Wiktora Szostało).

Ludwik Wróblewski – ur. 13 sierpnia 1942 r. w Lipnie, syn Jana, z zawodu mechanik. Zatrudniony w Spółdzielni Transportu Wiejskiego Kołobrzeg na stanowisku spedytora (brak zdjęcia).

Na pierwszego przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” wybrano Piotra Pawłowskiego, a wiceprzewodniczącymi zostali Janusz Grudnik i Wiktor Szostało. W późniejszym czasie skład osobowy MKZ-tu ulegał zmianom.

Więcej informacji dotyczących genezy MKZ-tu oraz jego działalności można znaleźć w książce „Kołobrzeg – twierdza Solidarności”. Ciągle oczekuję na bezpośrednie relacje osób, które pamiętają opisywane wydarzenia, uczestniczyły w nich, były naocznymi świadkami, bądź są w posiadaniu dokumentów. Serdecznie zapraszam do współpracy i oczekuję pod numerem telefonu 602-460-722 lub 94-35-466-99.

Adwokat Edward Stępień

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.