27. Janusz Andrzej Szmit

Janusz Andrzej Szmit – ur. 11 lipca 1947 r. w Kołobrzegu, syn Mieczysława, pochodzenia robotniczego. Ukończył w 1964 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową w Kołobrzegu, kierunek ślusarz. Od 1964 roku zatrudniony w PPiUR „Barka” w Kołobrzegu. W okresie od 1971-1974 r. rybak na indywidualnym kutrze. Od 1974 r. do 1997 r. ponownie zatrudniony w PPiUR „Barka”, początkowo jako mechanik na kutrze, a następnie pracownik lądowy, od 1989 roku etatowy działacz „Solidarności”.

Od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w macierzystym zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną. Początkowo wspólnie z Henrykiem Kuzańskim, Stanisławem Kamińskim, Józefem Grabanem, Franciszkiem Spychalskim, Józefem Podolskim, Bronisławem Śliwianym rozprowadzał ulotki na terenie zakładu i malował napisy na murach oraz hasła np. „Solidarność żyje”. Prowadził bibliotekę i dystrybucję książek drugiego obiegu, które dostarczał Antoni Nowosadko. Na terenie „Barki”, gdzie był separator olejowy, założył podziemną drukarnię
i osobiście wykonywał ulotki. W działalności podziemnej ściśle współpracował z Henrykiem Bieńkowskim i Antonim Nowosadką. Kilkadziesiąt razy zatrzymywany przez funkcjonariuszy Granicznej Placówki Kontroli w Kołobrzegu i poddawany przesłuchaniom, głównie przez oficerów GPK, Kęsikowskiego i Wąciora. W grudniu 1980 roku kapitan GPK Wącior w obecności prokuratora wojskowego i żołnierzy dokonał przeszukania mieszkania, niszcząc meble.

Nocą 22 lipca 1983 r., tuż przed przyjazdem delegacji partyjno-rządowej z Henrykiem Jabłońskim na czele, wspólnie z Henrykiem Kuzańskim i Władysławem Marciniakiem wykonał konstrukcję metalową pokrytą blachą o wymiarach 0, 8 m x 5 m, na której naniesiono napis „Solidarność żyje” i w sposób trwały zamontował ją na dachu chłodni najwyższego budynku „Barki”.

W marcu 1989 r. uczestniczył w reaktywowaniu „Solidarności”
w PPiUR „Barka” w Kołobrzegu i został przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, a następnie jej etatowym przewodniczącym. Od 1989 roku wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie.

Odznaczony Medalem Za Zasługi Dla „Solidarności”.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.