26. Sławomir Słomian

Sławomir Słomian – ur. 17 maja 1956 r. w Żarach, pochodzenia inteligenckiego. Wychował się w rodzinie o tradycjach niepodległościowych. Jego dziadek uczestniczył w kampanii wrześniowej.

W 1976 r. ukończył Technikum Ekonomiczne w Kołobrzegu i uzyskał dyplom technika ekonomisty.

Zatrudniony w latach 1978-1982 w PP Uzdrowisko Kołobrzeg jako kierownik magazynu, następnie 1982-1983 w OSIR Ustronie Morskie w charakterze kierownika campingu, a od 1984 r. do 1989 r. w SPT Przymorze Słupsk jako ajent campingu. Od 1992 r. prowadzi własną działalność gospodarczą.

W listopadzie 1980 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym Służby Zdrowia w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Był członkiem i założycielem MKZ Kołobrzeg oraz KZ NSZZ w PP Uzdrowisko Kołobrzeg. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i był pracownikiem etatowym związku. Brał udział w pracach tzw. porozumienia uzdrowisk polskich.
W latach 1980-81 współpracował w powstawaniu „Gońca Kołobrzeskiego” oraz uczestniczył w wydawaniu różnych ulotek i druków. Był delegatem na Zjazd Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego brał czynny udział w większości akcji protestacyjnych na terenie Kołobrzegu. Skazany wyrokiem kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za uczestniczenie w manifestacji pod kołobrzeską Katedrą 10 listopada 1982 r. Przesłuchiwany przez funkcjonariusza SB R. Pawelca. Zwolniony z zakładu pracy.

Udzielał stałej pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. Brał udział w zbiórkach pieniędzy, organizowaniu pomocy rzeczowej, kolportażu prasy i ulotek.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.