Z ławy obrońcy i kibica (79) – ŻEGNAMY JURKA TAFELSKIEGO

 

ŻEGNAMY JURKA TAFELSKIEGO

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł Erwin Jerzy Tafelski – osoba wybitna
i zasłużona dla miasta Kołobrzeg. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę,
21 września 2019 r. o godzinie 11:20 w kaplicy na cmentarzu.

 

Znam Jurka od ponad 30 lat. Będę go wspominał jako osobę pracowitą, zaangażowaną
w sprawy społeczne, a przede wszystkim jako patriotę. Jerzy Tafelski na początku lat 80 tych był kierownikiem kołobrzeskiego oddziału Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Koszalinie. Już we wrześniu 1980 roku był jednym z inicjatorów założenia Solidarności
w swoim zakładzie pracy i został członkiem zarządu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.
W czerwcu 1981 roku był kołobrzeskim delegatem na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu „Pobrzeże”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Kiedy tylko w Kołobrzegu pojawiały się ulotki o wydźwięku antykomunistycznym, to SB typowało go zawsze do grona osób podejrzanych. Poddawany był ścisłej inwigilacji.
W marcu 1985 roku miał odwagę wystąpić w sposób jawny i podpisał wniosek o rejestrację Klubu Katolików Kołobrzegu, będąc jego członkiem założycielem. Klub ten działał przy Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętego Krzyża. W 1989 roku Jurek Tafelski aktywnie włączył się
w działalność Komitetu Obywatelskiego w Kołobrzegu. Został wybrany radnym Rady Miasta. Wraz z utworzeniem Urzędu Rejonowego w Kołobrzegu, objął funkcję zastępcy kierownika tego urzędu.

Erwin Jerzy Tafelski przez całe swoje zawodowe życie pracował jako geodeta. Zawsze
z entuzjazmem włączał się w różne inicjatywy społeczne. Był członkiem założycielem Stowarzyszenia Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80”. Został wybrany do zarządu tego stowarzyszenia i przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa. Jego działalność patriotyczna została doceniona, gdyż został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Odszedł nasz dobry kolega, znakomity organizator i społecznik, który wiele lat swojego życia poświęcił idei odzyskania niepodległości.

Żonie Annie, krewnym i bliskim składamy kondolencje i obiecujemy, że Jurek będzie zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Adwokat Edward Stępień

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.