Z ławy obrońcy i kibica (113) Pomnik Stanisława Mieszkowskiego do poprawki

W 2007 roku odsłonięto w kołobrzeskim porcie pomnik komandora Stanisława Mieszkowskiego. Inicjatorem wybudowania pomnika była Liga Morska i Rzeczna, na której czele stał nieżyjący już Antoni Szarmach. Pomnik został sfinansowany z publicznej zbiórki, jak również miało miejsce dofinansowanie z funduszy europejskich. Na cokole pomnika znajduje się napis:

„ KOMANDOR STANISŁAW MIESZKOWSKI 1903-1952 OBROŃCA WYBRZEŻA W 1939 ROKU, PIERWSZY POLSKI KAPITAN PORTU KOŁOBRZEG, PIERWSZY KOMENDANT OFICERSKIEJ SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ, DOWÓDCA FLOTY”.

            Od ponad kilkunastu lat apeluję o zmianę tego podpisu pod pomnikiem, gdyż częściowo zawiera on informacje zupełnie nieistotne, jak na przykład, że Mieszkowski był dowódcą floty, a częściowo informacja powiela komunistyczne kłamstwa i propagandę, według której wszystko to, co miało miejsce w okresie międzywojennym było pomijane, bądź też twierdzono, że wówczas w Polsce panował faszyzm. Na przykład pomijano dorobek II Rzeczypospolitej w sprawach morskich i chciano, aby społeczeństwo zapomniało o dokonaniach Polski w tym okresie. Dlatego tez twierdzono, że dopiero po wojnie powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej. Istotne jest również, że starano się puścić  w niepamięć zbrodniczą działalność sądów wojskowych i karnych, które wydawały wyroki będące w istocie mordami sądowymi. Ludzi skazanych w tamtym okresie komunistyczna propaganda albo całkowicie pomijała, albo też określała ich jako zdrajców i bandytów. Do chwili obecnej o Żołnierzach Wyklętych część społeczeństwa mówi, że byli bandytami, a tym samym propaganda tamtych ponurych czasów ma się dobrze i utrwalone są stereotypy. Przykładem takich zachowań jest podpis pod pomnikiem Stanisława Mieszkowskiego pomijający niesłuszne oskarżenie, mord sądowy, jak również jego dzielną postawę, który zachował się godnie i dotrzymał żołnierskiej przysięgi. Na ten temat wielokrotnie rozmawiałem z Antonim Szarmachem i przekonałem go do zmiany napisu pod pomnikiem. Antoni zgadzał się z moją argumentacją, z tym, że tłumaczył wówczas, że przez kilka lat nie można na pomniku nic zmienić, gdyż przyznano pieniądze na jego wybudowanie, a warunkiem dotacji jest utrzymanie tego stanu przez 5 lat. Okres ten dawno minął i moim zdaniem czas na zmiany. Poniżej przedstawiam petycję, która została podpisana przez członków Stowarzyszenia Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80” oraz przez inne osoby.

            Stowarzyszenie Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80” oraz zgromadzeni pod pomnikiem kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych zwracamy się do Pani Prezydent i do Rady Miasta z apelem o zmianę podpisu pod pomnikiem komandora Stanisława Mieszkowskiego.

            Przede wszystkim należy uwzględnić, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej awansował komandora Stanisława Mieszkowskiego na stopień kontradmirała. Ponadto napis pod pomnikiem zawiera oczywistą nieprawdę, jakoby był on pierwszym Komendantem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, skoro szkoła ta powstała w 1922 roku i w okresie międzywojennym było czterech komendantów, a Stanisław Mieszkowski był piątym. Faktem jest, że Stanisław Mieszkowski był dowódcą floty, ale okoliczność ta nie ma żadnego znaczenia, gdyż przede wszystkim czcimy go jako Żołnierza Niezłomnego.

            Domagamy się, aby napis pod pomnikiem miał następującą treść:

„KONTRADMIRAŁ STANISŁAW MIESZKOWSKI 1903 – 1952

ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY, OBROŃCA WYBRZEŻA W 1939 ROKU, W WYNIKU ZBRODNI SĄDOWEJ ZAMORDOWANY 16 GRUDNIA 1952 ROKU.

PIERWSZY POLSKI KAPITAN PORTU  KOŁOBRZEG”

            Petycję skierowałem do Pani Prezydent Miasta oraz do Rady Miasta. W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź od Pani Prezydent, że nie jest podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji. W piśmie tym przywołano, że pomnik kmdr Stanisława Mieszkowskiego wzniesiono na mocy uchwały nr VIII/71/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. i został zbudowany z inicjatywy i funduszy Ligi Morskiej i Rzecznej Oddział w Kołobrzegu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika komandora Stanisława Mieszkowskiego, która według Pani Prezydent posiada prawo do dysponowania pomnikiem. W piśmie tym Pani Prezydent powołała się jednocześnie, że w 2012 roku [po moich pierwszych interwencjach] umieszczona została tablica informacyjna z biogramem, która została zaktualizowana w lutym 2023 roku o informacje dotyczące uroczystego pochówku i pośmiertnego mianowania na stopień kontradmirała.

            Skoro pomnik wzniesiono na mocy uchwały Rady Miasta w oparciu konkretny projekt (w tym również napis na pomniku), to niewątpliwie Rada Miasta jest umocowana do zmiany swojej wcześniejszej uchwały, a Pani Prezydent powinna sprawę tę wnieść pod obrady Rady Miasta. Nie wiem, czy nadal istnieje Społeczny Komitet Budowy Pomnika, który rzekomo jest organem jedynie władnym do zmiany treści napisu, gdyż zazwyczaj takie społeczne komitety działają do czasu realizacji projektu, a ponadto nie są właścicielami terenu i nie mają osobowości prawnej. Istotne jest to, co zawiera tablica pod pomnikiem wylana w metalu. Dodatkowe informacje umieszczone w pewnej odległości od pomnika mogą być jedynie uzupełnieniem głównego napisu. Żadną miarą nie można nadal tolerować pomijania mordu sądowego dokonanego na kontradmirale Mieszkowskim i haniebnym wrzuceniu jego ciała do bezimiennego dołu. Mam nadzieję, że drugi adresat, tj. Rada Miasta oraz poszczególni radni zareagują w sposób odmienny.

Adwokat Edward Stępień

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.