Spis treści

Przedmowa

Wstęp

Rozdział I – Ruch społeczny „Solidarność” w Kołobrzegu

1. Powstanie wolnych związków zawodowych i działalność „Solidarności” w Kołobrzegu

2. Stan wojenny

3. Największa manifestacja patriotyczna – 10 listopada 1982 r.

4. Okupacja

5. Reaktywizacja „Solidarności” w 1989 r.

Rozdział II – Działania Służby Bezpieczeństwa wobec opozycji w Kołobrzegu

1. Organizacja, struktura i obsada personalna Służby Bezpieczeństwa w Kołobrzegu

2. Teczka zagadnieniowa kryptonim „Palestra”

3. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Ewa”

4. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Działacz”

5. Kwestionariusz Ewidencyjny kryptonim „Krab”

6. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Opornik”. Klub Katolików w Kołobrzegu

7. Służba Bezpieczeństwa wobec biskupów Ignacego Jeża i Tadeusza Werno

8. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Mewa”

9. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Pegaz”

10. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Albatros”

11. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Malarz”

12. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Stacja”

13. Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Traper”

14. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Kaktus”. Ruch „Wolność i Pokój”

15. Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Brylant”

Rozdział III – Procesy polityczne

1. Geneza i definicje procesu politycznego

2. Sprawa Władysława Klimiuka

3. Sprawa Ryszarda Szpryngwalda

4. Sprawa Ernesta Drobka, Eugeniusza Millera i Henryka Styczyńskiego

5. Sprawa Adama Kluski

6. Sprawa Irmgardy Szarawarskiej

7. Sprawa Piotra Pawłowskiego

8. Sprawa Wiesława Ciesielskiego

9. Sprawa Stanisława Kuryłka

10. Sprawy Stefana Chwaleby, Andrzeja Głuszkowskiego, Dariusza Malczaka, Andrzeja Raciniewskiego, Ryszarda Staluszki i Andrzeja Wasylowa

11. Sprawa Brygidy Grudnik

12. Sprawa Leona Zygmunta Borkowskiego

13. Sprawa Andrzeja Karkoszki

14. Sprawa Marka Mazurka

15. Sprawa Jacka Borcza

Część IV – Dezerterzy

1. Sprawa Obiektowa „Alfa”

2. Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Duet”

3. Sprawa Henryka Piątka i Barbary Kalskiej

4. Sprawa Artura Dąbrowskiego i Jarosława Gluby

5. Sprawa Tomasza Weryńskiego

6. Sprawa Józefa Preisa, Kazimiery Besaraby i Józefy Besaraby

7. Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Śluza”

Rozdział V. Biogramy: Henryka Bieńkowskiego, Krzysztofa Władysława Błażejczyka, Jacka Borcza, Ewy Bryl, Zbigniewy Janiny Buszty, Leokadii Dybalskiej, Elżbiety Franciszki Garbacz, Janusza Kazimierza Grudnika, Sławoja Kiginy , Lecha Wojciecha Kozery, Wojciecha Jerzego Krzewiny, Ryszarda Kurzawy, Henryka Kuzańskiego, Czesława Maciąga, Jadwigi Fabiany Maj, Jana Maja, Antoniego Piotra Maksymowicza, Kazimierza Mireckiego, Elżbiety Niewiarowskiej, Antoniego Nowosadki, Katarzyny Paciorkowskiej, Józefa Paciorkowskiego, Edwarda Alfreda Padukiewicza, Piotra Zbigniewa Pawłowskiego, Jacka Pechmana, Sławomira Słomiana, Janusza Andrzeja Szmita, Wiktora Szostały, Zofii Szymańskiej, Marka Franciszka Tarki, Wiesława Uptasa, Anny Wernerowicz, Janusza Wołyńskiego.

Rozdział VI – Zakończenie

1. Zakończenie

2. Bibliografia

3. Indeks nazwisk

4. Indeks funkcjonariuszy SB, MO, WSW, WOP, GPK, KGB

5. Indeks tajnych współpracowników

6. Słowniczek pojęć i skrótów

Napisane przez:

Komentowanie zakończone.