9. Sławoj Kigina

Sławoj Kigina – ur. 25 września 1950 r. w Januszkowicach, syn Stanisława, pochodzenia robotniczego, wywodzący się z rodziny o żywych, patriotycznych tradycjach. W 1983 r. ukończył Technikum Budowlane dla pracujących w Kołobrzegu. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w Zakładach Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu, od 1972 r. zatrudniony w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu w charakterze elektryka, a w latach 1980-1981 był na etacie związkowym w „Solidarności”. Pod koniec lat 70-tych uczestniczył w kolportażu tajnych wydawnictw przesyłanych z Gdańska. Od września 1980 r. współtworzył organizację związkową w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu, a 29 listopada 1980 r. na pierwszej konferencji wyborczej NSZZ „Solidarność” został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Współorganizował MKZ „Solidarność” w Kołobrzegu i czynnie uczestniczył w jej pracach, pomagając w zakładaniu organizacji związkowych w firmach i przedsiębiorstwach. Członek Krajowej Komisji Budownictwa przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Współredagował i wydawał biuletyn Komisji Zakładowej „Wibratorek”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego SB przeprowadziła z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach realizacji akcji „Klon”. Uczestniczył w ruchu oporu i był śledzony w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Elektryk”. Służba Bezpieczeństwa wykorzystywała w tym celu tajnych współpracowników o pseudonimach „Michał”, „Stefan”, „Jacek”, „Jarek”, a czynności operacyjne prowadzili między innymi funkcjonariusze SB Andrzej Wielgos, Zdzisław Przybysz, Janusz Szymanek, Ireneusz Kołodziejczyk. Kilkakrotnie był wzywany na rozmowy ostrzegawcze oraz przeprowadzano u niego przeszukania. W okresie od 5 listopada 1982 do 2 lutego 1983 r. internowany w wojskowym obozie na poligonie wodnym w Chełmnie.
W 1984 r. Służba Bezpieczeństwa doprowadziła do zwolnienia go z pracy.

W 1989 r. współuczestniczył w wyborach do parlamentu jako mąż zaufania komisji wyborczej w Dźwirzynie, a w 1990 r. był szefem sztabu wyborczego Lecha Wałęsy na terenie Kołobrzegu. Współtworzył Porozumienie Centrum i został jego szefem na terenie Kołobrzegu. Był radnym
I kadencji Rady Powiatu (1998-2002).

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.