7. Elżbieta Franciszka Garbacz

Elżbieta Franciszka Garbacz – ur. 4 czerwca 1957 r. w Białogardzie, córka Zdzisława, pochodzenia inteligenckiego ukończyła Liceum Ogólnokształcącego w Kołobrzegu w 1977 r. Studiowała prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zatrudniona w RSW „Prasa – Książka – Ruch” oddział Kołobrzeg w latach 1979-1988 w charakterze pracownika umysłowego, a od 1988 r. w PTSB „Transbud” oddział w Kołobrzegu.

W okresie studiów w Toruniu zetknęła się z działaczami Wolnych Związków Zawodowych i uczestniczyła w dyskusjach, które wpłynęły na ukształtowanie jej poglądów. Członkiem „Solidarności” została w październiku 1980 r. Weszła w skład Komisji Zakładowej w swoim zakładzie pracy i oddelegowano ją do udziału w pracach MKZ Kołobrzeg. Wiosną 1981 r. weszła w skład Regionalnej Komisji Wyborczej działającej przy Tymczasowym Zarządzie Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie i przygotowywała wybory delegatów na I Zjazd Regionu oraz zajmowała się obsługą biurową zjazdu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wspólnie z Krzysztofem Błażejczykiem utrzymywała kontakty z członkami „Solidarności” w innych oddziałach „Ruchu”. Zbierała składki członkowskie w celu pomocy rodzinom osób internowanych. Uczestniczyła w manifestacji patriotycznej 10 listopada 1982 r. pod kołobrzeską Katedrą i została skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń w Kołobrzegu na karę 10.000 zł grzywny, którą w II instancji zmniejszono do 6.350 zł. Pieniądze na grzywnę otrzymała od Bońkowskiej
i A. Nowosadko dzięki społecznej zbiórce. Działała w Koszalińsko-Kołobrzeskim Biskupim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W ramach tego komitetu zajmowała się między innymi pobytem w Kołobrzegu osób poszkodowanych oraz ich rodzin. Organizatorka mszy za ojczyznę, odbywających się w każdą drugą środę miesiąca
w Kościele pw. Św. Krzyża przy ul. Jedności Narodowej, a także zamkniętych spotkań, w czasie których zaproszeni prelegenci wygłaszali odczyty, po których odbywały się dyskusje.

Rozpracowywana jako figurant w SOR „Opornik” wspólnie z Zofią Szymańską i Leokadią Dybalską. Ściśle współpracowała z Antonim Nowosadko.

Nie ma orderów i odznaczeń.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.