4. Ewa Bryl

Ewa Bryl – ur. 10 stycznia 1936 r. w Janowej Dolinie, powiat Kostopol, córka Zygmunta, z rodziny o tradycjach niepodległościowych i patriotycznych. Ojciec był żołnierzem Samoobrony Armii Krajowej na Wołyniu i więziniem niemieckiego obozu koncentracyjnego, członkowie rodziny, wywiezieni na Syberię walczyli w armii gen. Andersa, inni w Powstaniu Warszawskim, a także byli prześladowani przez NKWD.

Ukończyła w 1962 r. Studium Nauczycielskie w Kołobrzegu, a w 1977 r. Wyższą Szkołę Nauczycielską w Słupsku i uzyskała tytuł magistra filologii polskiej. Pracowała w Zespole Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu jako nauczycielka języka polskiego.

Jako uczennica liceum została zawieszona w prawach ucznia za odmowę wykonania gazetki szkolnej z okazji „Rocznicy Rewolucji Socjalistycznej”.

28 września 1980 r. była sygnatariuszką Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Kołobrzegu i została powołana na członka prezydium. Z ramienia MKZ działała w Komisji Informacyjnej i zajmowała się kolportażem pism, ich powielaniem oraz rozprowadzaniem w zakładach pracy. Przygotowywała materiały, instrukcje, regulaminy, ordynacje wyborcze oraz zajmowała się obsługą zebrań Komisji Zakładowych. Jako przedstawicielka MKZ uczestniczyła w delegacjach do centrali „Solidarności” w Gdańsku. Brała aktywny udział w spotkaniach i negocjacjach z władzami administracyjnymi w różnorakich sprawach bytowych i socjalnych związku. Prowadziła działalność interwencyjną w istotnych sprawach dotyczących poszczególnych zakładów pracy. Członek Prezydium Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania XE „Wychowania”  NSZZ „Solidarność”, skupiającej szkoły
i ośrodki wychowawcze w Kołobrzegu. Delegatka na Zjazd Krajowy Nauczycieli NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 26 października 1980 r. Uczestniczyła w kontaktach z episkopatem oraz pełniła dyżury w MKZ w związku
z akcjami strajkowymi.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw, jak również gościła w swoim domu osoby represjonowane i ich rodziny w ramach akcji episkopatu polskiego.

Działała w Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania XE „Wychowania”  w Kołobrzegu, brała udział w reaktywacji NSZZ „Solidarność” i w przygotowaniu wyborów w 1989 r.

Wyróżniona licznymi dyplomami i nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużonego Działacza Regionu Koszalińskiego NSZZ „Solidarność”, Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz innymi.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.