32. Anna Wernerowicz

Anna Wernerowicz – ur. 26 lutego 1939 r. w Starej Hucie, woj. pomorskie, córka Alojzego. Ojciec związany z organizacją Gryfa Pomorskiego, pielęgnującego tradycje patriotyczne Kaszubów.

Ukończyła Studium Nauczycielskie w Gdańsku i w 1963 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną kierunek filologia polska. Pracę rozpoczęła w Gdyni jako nauczycielka języka polskiego. W Kołobrzegu od 1976 r. w Zespole Szkół Medycznych w Kołobrzegu na stanowisku nauczyciela bibliotekarza.

Od września 1980 r. w „Solidarności”, a od czerwca 1981 r. przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Medycznych. Uczestniczyła w pracach MKZ Kołobrzeg.

Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z Klubem Inteligencji Katolickiej w Kołobrzegu, uczestnicząc w spotkaniach, prelekcjach oraz uroczystościach religijnych i patriotycznych. Brała udział w manifestacjach patriotycznych z okazji rocznic pod Katedrą w Kołobrzegu.

Po reaktywowaniu „Solidarności” w 1989 r. przyczyniła się do utworzenia Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu i była jej przewodniczącą. Uczestniczyła w pracach regionalnej i krajowej „Solidarności” nauczycielskiej. Działaczka Stowarzyszenia Niezależnych Inicjatyw Obywatelskich, którego była współzałożycielem, tymczasowym prezesem i sekretarzem. Stowarzyszenie przygotowywało pierwsze wybory samorządowe w 1990 r. w Kołobrzegu.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony działacz Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże”, „Bóg – Honor – Ojczyzna” i Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.