23. Edward Alfred Padukiewicz

Edward Alfred Padukiewicz – s. Józefa, ur. 30 stycznia 1941 r. w Gagny, pochodzenia robotniczego. Ukończył w 1970 r. Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską i zdał egzamin w 1972 r. Po dodatkowej aplikacji radcowskiej rozpoczął pracę jako radca prawny w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu oraz wielu innych instytucjach, przedsiębiorstwach i spółdzielniach.

Od 5 września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołobrzegu, gdzie wówczas był radcą prawnym na pełnym etacie. Przez macierzystą Komisję Zakładową był delegowany do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu, którego został członkiem zarządu. Pracował w zarządzie MKZ-u w dziale interwencji, zajmował się sprawami prawnymi związku i udzielał bezpłatnych porad prawnych dla członków i sympatyków „Solidarności”. Jako przedstawiciel „Solidarności” uczestniczył w spotkaniach z władzami miasta w sprawach bytowych ludzi. Pisał pisma, artykuły do „Gońca Kołobrzeskiego”, redagował ulotki, plakatował miasto, uczestniczył w zakładaniu komisji zakładowych w małych zakładach pracy. Delegat na Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu „Pobrzeże” w Koszalinie, na którym został wybrany do Zarządu Regionu. W czasie Zjazdu Regionu wybrany delegatem na I Zjazd „Solidarności” w Gdańsku-Oliwie. Zrezygnował z mandatu i brał w nim udział w charakterze gościa. Uczestniczył regularnie w negocjacjach z cenzorami w czasie wydawania gazety „Sierpień 80”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ograniczył swoją działalność społeczną, uczestnicząc we mszach za ojczyznę, w składaniu kwiatów i zniczy przy ołtarzyku na ścianie Katedry.

Po 1989 r. nie pełnił funkcji społecznych. Nie ma żadnych odznaczeń.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.