2. Krzysztof Władysław Błażejczyk

Krzysztof Władysław Błażejczyk – ur. 18 kwietnia 1967 r. w Warszawie,syn Jana, pochodzenia robotniczego. W 1976 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kołobrzegu, studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, której nie ukończył. Od 1979 r. do 1982 r. pracował w RSW „Prasa – Książka – Ruch” w Kołobrzegu w charakterze sprzedawcy rejonowego, a następnie w Szkole Podstawowej Nr 3 jako kierownik administracyjny.

Organizował związek „Solidarność” w RSW „Prasa – Książka – Ruch” we wrześniu 1980 r. Został wybrany pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej Oddziału Kołobrzeg. Na początku 1981 r. został etatowym przewodniczącym ogólnozakładowej organizacji „Solidarności” oraz RSW „Prasa-Książka-Ruch” województw, koszalińskiego i słupskiego. Prowadził intensywną działalność związkową, zajmował się kolportażem i drukowaniem wydawnictw oraz szkoleniami. Uczestniczył w ogólnokrajowych branżowych negocjacjach z ogólnopolską dyrekcją „Ruchu” w Warszawie. Brał udział w pracach MKZ Kołobrzeg.

Po wprowadzeniu stanu wojennego został zmuszony do zwolnienia się z pracy. Zbierał składki związkowe na pomoc dla internowanych i więzionych. Uczestniczył w kolportażu pism i wydawnictw drugoobiegowych. Współdziałał z Elżbietą Garbacz, Sławomirem Słomianem i Marylą Rosą.

Nie ma odznaczeń i orderów.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.