11. Wojciech Jerzy Krzewina

Wojciech Jerzy Krzewina – ur. 6 kwietnia 1945 roku w Inowrocławiu, s. Romana, zamieszkały w Kołobrzegu, pochodzenie robotnicze, z rodziny o poglądach patriotycznych. Z zawodu technik budowlany, ukończył Technikum Budowlane w Kołobrzegu w 1980 r., zatrudniony w Porcie Kołobrzeg od 1966 r. do 1970 r., następnie w PP Uzdrowisko Kołobrzeg 1970-1971 r., w Rejonie Dróg Publicznych 1971-1973 r., w Kombinacie Budowlanym 1973-1986 r., jako operator sprzętu, a następnie majster budowy i kierownik odcinka budowy.

Uczestnik strajków w Kombinacie Budowlanym 28-29 sierpnia 1980 r. Założyciel NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym we wrześniu 1980 r. i przewodniczący Komitetu Założycielskiego. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Kombinacie Budowlanym od października 1980 r. do stanu wojennego. Wydawca i redaktor pisma Zakładowego Kombinatu Budowlanego „Wibratorek”. Organizator wyjazdu grupy pracowników na uroczystości 25-lecia wydarzeń poznańskich z czerwca 1956 r. Przewodniczący komitetu strajkowego w Kombinacie Budowlanym w marcu i październiku 1981 r. Organizator życia kulturalnego i spotkań w klubie „Jubilat” w Kołobrzegu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w strukturach podziemnych „Solidarności”, drukował ulotki, kolportował je, a także rozprowadzał pisma przywiezione przez Antoniego Nowosadkę. Plakatował miasto ulotkami i rozrzucał je w miejscach publicznych, a także wykonywał napisy na murach, współdziałając z Andrzejem Bartwanowiczem, Ewą Śliwą, Dariuszem Jurkiem. Stały uczestnik mszy za ojczyznę jako lektor i kantor, współdziałając przy oprawie tych mszy z Danutą Kowalczyk, Ewą Bryl, Józefem Paciorkowskim. Organizator manifestacji patriotycznej 10 listopada 1982 r. pod kołobrzeską Katedrą, za co został ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną 12.000 zł. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania mieszkania w 1982 r. Pięciokrotnie przesłuchiwany przez SB – głównie przez Janusza Szymanka i Ireneusza Kołodziejczyka. Po wprowadzeniu stanu wojennego mieszkanie było pod stałym nadzorem uzbrojonego żołnierza.

Brał udział w reaktywowaniu „Solidarności” i został w 1989 r. wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Czynnie uczestniczył w pracach Komitetu Obywatelskiego podczas wyborów w czerwcu 1989 r.

Nie ma odznaczeń i orderów.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.