10. Sprawy Andrzeja Głuszkowskiego, Andrzeja Raciniewskiego, Ryszarda Staluszki, Stefana Chwaleby, Dariusza Malczaka i Andrzeja Wasylowa

 

W dniu 10 listopada 1982 r., w przededniu Święta Niepodległości, odbyła się manifestacja niepodległościowa w Kołobrzegu początkowo na Placu 18-tego Marca, potem pod Katedrą p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie znajdował się ołtarzyk. Był on obłożony wieńcami
z czarnymi szarfami. Pojawiła się też biało-czerwona flaga z napisem „Solidarność”. Zaczęto śpiewać hymn oraz zapalono świeczki, które ustawiono tworząc krzyż, a także składano kwiaty. Wznoszono przy tym okrzyki „Zwycięstwo”, „Niech żyje Solidarność”. Śpiewano pieśni religijne, w tym także Rotę.

O godzinie 1745 przez megafon milicyjny wezwano do rozejścia się,
a w pobliżu Katedry uformował się zwarty oddział ZOMO. Zebrani pod Katedrą wznosili okrzyki „gestapo”, „Niech żyje „Solidarność””, „faszyści”, itp. Oddział ZOMO ruszył na manifestantów. Demonstranci zaczęli uciekać
i przemieszczać się w kierunku Hotelu „Skanpol”.

Całość demonstracji była dokładnie filmowana i fotografowana. Wobec 5 osób, tj. Andrzeja Głuszkowskiego, Andrzeja Raciniewskiego, Ryszarda Staluszki, Stefana Chwaleby i Dariusza Malczaka skierowano sprawy do sądu w trybie przyspieszonym o czyny z art. 236 k.k., o znieważanie milicjantów, a wobec nieletniego Andrzeja Wasylowa skierowano sprawę do Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich[1].

 

a)      Sprawa Andrzeja Bogdana Głuszkowskiego[2]

 

Andrzej Bogdan Głuszkowski został oskarżony o to, że 10 listopada 1982 roku w Kołobrzegu na ul. Lenina (obecnie ul. Armii Krajowej) uczestnicząc w nielegalnym zgromadzeniu znieważył funkcjonariuszy MO i żołnierzy LWP w ten sposób, że używał w stosunku do nich słów powszechnie uważanych za obelżywe, tj. o czyn z art. 236 k.k.

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu w dniu 12 listopada1982 roku wymierzył karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na 3 lata oraz dozór kuratora i 20 godzin pracy na cele społeczne[3].

 

b)     Sprawa Sławomira Andrzeja Raciniewskiego[4]

 

Krzysztof Raciniewski został oskarżony o to, że 10 listopada 1982 roku o godzinie 2030 w Kołobrzegu przed Hotelem „Skanpol” na ul. Dworcowej, będąc pod wpływem alkoholu, z pobudek chuligańskich znieważył pełniących obowiązki służbowe funkcjonariuszy MO, używając w stosunku do nich słów powszechnie uważanych za obraźliwe i znieważające, tj. o czyn z art. 236 k.k. w zw. z art. 56 §1 k.k. i w zw. z art. 18 ust. 1 dekretu
z 12.12.1981 r.

Za czyn ten Sąd Rejonowy w Kołobrzegu w postępowaniu przyspieszonym w dniu 11 listopada 1982 roku skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na 3 lata oraz 40.000 zł grzywny i pracę 20 godzin na cele społeczne w PGKiM w Kołobrzegu.

W dniu 10 sierpnia 1983 roku Sąd Rejonowy w Kołobrzegu na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 21.07.1983 r. o amnestii darował grzywnę
i koszty sądowe[5].

 

c)      Sprawa Ryszarda Staluszki[6]

 

Ryszard Sławomir Staluszko został oskarżony o to, że 10 listopada 1982 roku około godz. 1800 brał udział w nielegalnym zgromadzeniu przy Katedrze w Kołobrzegu oraz wyzywał od „gestapo” funkcjonariuszy ZOMO, żołnierzy LWP, tj. o czyn z art. 236 k.k. w zw. z art. 18 ust. 1 dekretu
z 12.12.1981 r.

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy
40 godzin miesięcznie oraz opłatę 3.000 zł.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z dnia 31 marca 1983 roku zmieniono karę ograniczenia wolności na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności[7].

 

d)     Sprawa Stefana Chwaleby[8]

 

Stefan Chwaleba został oskarżony o to, że 10 listopada 1982 roku
w Kołobrzegu w pobliżu Katedry brał udział w nielegalnym zgromadzeniu
i używał obelżywych słów w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy MO, tj. o czyn z art. 236 k.k.

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu na rozprawie w dniu 12 listopada 1982 roku w trybie przyspieszonym skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy 40 godzin miesięcznie.

W wyniku rewizji obrońcy Sąd Wojewódzki w Koszalinie zmienił zaskarżony wyrok i 23 grudnia 1982 roku skazał go na 1 rok ograniczenia wolności oraz zasądził potrącenie 20% wynagrodzenia miesięcznie na rzecz Skarbu Państwa[9].

 

e)      Sprawa Dariusza Malczaka[10]

 

Dariusz Malczak został oskarżony o to, że 10 listopada 1982 roku
w Kołobrzegu w pobliżu Katedry brał udział w nielegalnym zgromadzeniu
i używał obelżywych słów w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy MO, tj. o czyn z art. 236 k.k.

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu na rozprawie w dniu 12 listopada 1982 roku postanowił odstąpić od trybu przyspieszonego i zwrócił sprawę prokuraturze.

Wniesiono ponownie akt oskarżenia i skazano go za czyn z art. 236 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, a ponadto za przestępstwa kryminalne – łącznie na 2 lat pozbawienia wolności[11].

Rewizja obrońcy okazała się nieskuteczna, bowiem Sąd Wojewódzki w Koszalinie wyrokiem z dnia 13 września 1983 roku utrzymał go w mocy.

 

f)       Sprawa Andrzeja Wasylowa

 

Wobec zatrzymanego nieletniego Andrzeja Wasylowa[12] wszczęto postępowanie o czyn z art. 236 k.k. i Sąd dla Nieletnich w Kołobrzegu orzekł umieszczenie go w domu poprawczym[13].[1] Edward Stępień: „Opozycja w cieniu kościołów na przykładzie Białogardu, Kołobrzegu, Koszalina i Słupska”, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej w dniu 7 listopada 2009 r. w Seminarium Duchownym w Koszalinie,  relacje Wojciecha Krzewiny, Zdzisławy Buszty i Elżbieta Garbacz w zbiorach Edwarda Stępnia, a także materiały zgromadzone
w aktach IPN Sz 350/52.
[2] Andrzej Bogdan Głuszkowski, syn Bogdana i Zofii, ur. 28.04.1953 r. w Opolu, zamieszkały wówczas w Kołobrzegu (obecnie mieszka w USA, według informacji jego ojca Bogdana Głuszkowskiego).
[3] Sprawę prowadzono pod sygn. II K 578/82. Dane o skazanym znajdują się w repertorium Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Akta główne i podręczne nie zachowały się. Jak wynika
z informacji sądu w Kołobrzegu, akta zniszczono.
[4] Krzysztof Raciniewski, syn Stanisława i Marianny, ur. 3.06.1962 r. w Koszalinie, zamieszkały w Kołobrzegu, bezrobotny.
[5] Sprawę prowadzono pod sygn. II K 576/82. Orzekał wiceprezes SR Kazimierz Boruciński. Dane o skazanym znajdują się w repertorium Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Akta główne i podręczne nie zachowały się. Zniszczono je jak wynika to z informacji sądu w Kołobrzegu.
[6] Ryszard Sławomir Staluszko, syn Jana i Genowefy, ur. 21.01.1954 r. w Warszawie, zamieszkały w Kołobrzegu.
[7] Sprawę prowadzono pod sygn. II K 575/82. Orzekał wiceprezes SR Boruciński. Dane
o skazanym znajdują się w repertorium Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Akta główne
i podręczne nie zachowały się. Jak wynika z informacji Sądu w Kołobrzegu, akta
zniszczono.
[8] Stefan Chwaleba, syn Józefa i Anastazji, ur. 2.09.1939 r. w Dzierążni, ojciec trojga dzieci, o wykształceniu średnim technicznym, zatrudniony w Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Kołobrzegu jako kierownik handlowy, zamieszkały w Kołobrzegu.
[9] Sprawę prowadzono pod sygn. II K 577/82. Dane o skazanym znajdują się w repertorium Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Akta główne i podręczne nie zachowały się. Jak wynika
z informacji sądu w Kołobrzegu, akta zniszczono.
[10] Dariusz Malczak, syn Bronisława i Ireny, ur. 10.12.1964 r. w Kołobrzegu, o wykształceniu podstawowym, bezrobotny.
[11] Sąd rozpoznał sprawę pod sygn. II K 579/82, a następnie pod sygn. II K 112/83. Obrońcą był adw. M. Eider. Akta sprawy nie zachowały się. Dane o wyroku znajdują się w repertorium Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.
[12] Andrzej Wasylów, syn Romana, ur. 7.04.1966 r., zamieszkały w Kołobrzegu, nie pracował i nie uczył się.
[13] IPN Sz 350/52, k. 170.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.